Analytical Solutions and Products B.V. (ASaP) uit Amsterdam ontwikkelt en levert praktische oplossingen en producten voor analysedoeleinden. Hoewel het grootste afzetgebied van ASaP de Rotterdamse haven betreft, is het bedrijf wereldwijd actief. Sinds januari 2017 is het Amsterdamse bedrijf klant bij Ridder en gebruiker van Ridder iQ. Ondertussen timmert het bedrijf hard aan de weg en heeft Ridder iQ daar een verdienstelijke bijdrage in.

ASaP gebruikt naast de basis van Ridder iQ ook verschillende modules als Ridder iQ Shopfloor Control, Ridder iQ Service en Onderhoud en Ridder iQ Analytics powered by Qlik. Hierdoor sluit het systeem nog beter aan op het bedrijfsproces. Volgens Project Specialist Analysis Marcel Schlüter werkt Ridder iQ steeds beter: ‘Aan het begin hebben we even moeten wennen en de werkwijze onder de knie moeten krijgen, maar nu werkt het pakket goed. Ridder iQ past naarmate de tijd vordert ook steeds beter binnen ons bedrijf. Samen met Ridder bekijken we waar het beter kan en pakken we puntjes die we verder kunnen optimaliseren op.’

Ridder iQ Analytics powered by Qlik

Maakbedrijven hebben tegenwoordig meer data in huis dan zij zelf vaak denken. En dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden door de technologische ontwikkelingen. Als die bedrijfskritische data op een centrale plek wordt opgeslagen en de juiste verbanden worden gelegd, ontstaat inzicht en overzicht binnen de hele organisatie. Door de ERP-software van Ridder Data Systems te combineren met de krachtige analysesoftware van Qlik, is een module ontstaan die in staat is het hierboven genoemde uit te voeren. Ridder iQ Analytics powered by Qlik combineert bedrijfskritische informatie uit de ERP-software van Ridder met de andere beschikbare bronnen binnen en buiten een maakbedrijf.

ASaP zet de module in op verschillende vlakken binnen de organisatie. Voorlopig is het financiële vlak tot nu toe wel het belangrijkst, zo meent Schlüter: ‘Op dit moment gebruiken we Ridder iQ Analytics vooral aan de financiële kant. Keiharde eis van onze kant, was dat deze module met één druk op de knop een liquiditeitsbegroting kon berekenen. Dat was eerst wat lastig, maar na wat sparren met Ridder werkt het nu prima. Ridder iQ Analytics maakt deze begrotingen door te kijken naar gegevens uit Ridder iQ en uit Accountview, ons boekhoudpakket. Dat is een sterke eigenschap.’

Verder gebruikt het Amsterdamse bedrijf de module ook om de onderhanden werkpositie te bepalen. Schlüter: ‘Eerder kwam er altijd één keer in de week een hele dag een accountant langs om onze onderhanden werkpositie te bepalen. Zo konden we elke maand bepalen waar we stonden. Nu kan Ridder iQ Analytics dit berekenen. Dus die accountant hebben we niet meer nodig. Dit alleen al bespaart enorm veel tijd én geld.

Door Ridder iQ Analytics besparen wij een dag in de week aan accountancy

Marcel Schlüter, ASaP

Sturen op basis van realtime data

Binnen Ridder iQ Analytics wordt data realtime weergegeven in grafische dashboards. Dit betekent dat de getoonde gegevens ‘live’ weergegeven worden. Hierdoor kan op elk moment gekeken worden hoe de organisatie ervoor staat. Op basis van deze gegevens kan dan ook gestuurd worden. Schlüter: ‘Binnen ASaP gebruiken we Ridder iQ Analytics dan ook om bepaalde keuzes te maken. Voor ons als bedrijf is het belangrijk dat wij alles zelf kunnen financieren. Zo dus ook bij inkoop van bepaalde artikelen die nodig zijn voor het samenstellen van onze producten. Als wij een grote orderaanvraag binnenkrijgen, bekijken wij in Ridder iQ Analytics of deze order voor ons haalbaar is. Deze module is in staat voor ons te berekenen of wij bij inkoop voor die grote order niet teveel hoeven voor te financieren. Is dit niet het geval, dan nemen wij de order aan. Geeft Ridder iQ Analytics aan dat we te veel moeten voorfinancieren, dan gaan we met de klant in gesprek. In overleg bekijken we dan of we de betaalcondities iets anders kunnen inrichten, of we levertijden kunnen aanpassen of dat we misschien het project moeten vereenvoudigen.’

ASaP wil doorgroeien met Ridder iQ

Dat de zaken goed gaan bij ASaP, wordt bij het betreden van de werkplaats meteen al duidelijk. Er wordt tegelijkertijd aan verschillende mooie projecten gewerkt door verschillende monteurs. En dat is een zeer wenselijk, want ook ASaP wil een groei realiseren. Ridder iQ kan hier volgens Schlüter een belangrijke rol in spelen: ‘Ridder iQ sluit steeds beter aan op ons proces. En dat zal in de toekomst alleen maar beter worden, waardoor de groei van onze organisatie ook gestimuleerd wordt. De snelheid van invoer in het pakket zal bijvoorbeeld veel hoger worden, waardoor we tijd besparen. Daarnaast willen we in de toekomst met Ridder iQ Analytics prognosticeren welke orders er onze kant op komen en willen we berekenen welke capaciteit we binnen het bedrijf beschikbaar hebben voor een bepaalde order. Verder kan Ridder iQ ons ook helpen in het standaardiseren van producten. Dit willen wij namelijk in de nabije toekomst ook realiseren. We zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe module ‘Ridder iQ Locatiebeheer’. Hier hopen we binnenkort natuurlijk de voordelen van te ondervinden. Er zit dus nog genoeg innovatie in het vat en wij kijken er dan ook naar uit deze functionaliteiten te gaan gebruiken.’