Het belang van een goede bedrijfsautomatisering wordt vaak over het hoofd gezien. Een gemiste kans! Want waar het tegenwoordig een opgave is technisch geschoold personeel te werven, is er natuurlijk niets mooiers dan meer te kunnen produceren met dezelfde capaciteit.

Bomech B.V. is een voorbeeld van een snelgroeiend bedrijf dat een automatiseringsslag heeft gemaakt op het juiste moment. De fabrikant van sleepvoetbemesters uit Albergen groeide in de afgelopen vier jaar van 15 medewerkers uit naar 75 medewerkers en had meer dan ooit behoefte aan die automatiseringsslag. Ruud van Es, Manager Operations bij Bomech, stelt dat het een goede keus was die slag te maken toen Bomech eenmaal begon te groeien. ‘We kwamen er snel achter dat we zaken als ons klantenbestand en orderverwerking niet meer konden bijhouden in de standaard Officeprogramma’s. Het zoeken naar informatie duurde steeds langer en de kans op het maken van fouten bij bijvoorbeeld invoer van gegevens werd groter. Het stukje overzicht en inzicht raakten we steeds meer kwijt. Dat was dan ook het moment waarop we besloten op zoek te gaan naar een passend ERP-systeem.’

Een uitgebreide selectiefase

Om tot een passend ERP-systeem te komen, doorliep Bomech een uitgebreide selectiefase. Tijdens dit traject werden zeven ERP-systemen met elkaar vergeleken, alvorens de keuze op Ridder iQ viel. Volgens Van Es gaf de productiegerichte visie van Ridder iQ in combinatie met het persoonlijke contact met Ridder Data Systems de doorslag. ‘Wij zochten een echt ERP-systeem dat onze productieprocessen kon ondersteunen. Ridder was daar het best in. Daarnaast speelde het persoonlijke karakter van Ridder een belangrijke rol. Als ik Ridder bel, weet ik wie ik aan de lijn krijg. Dat is een prettig idee.’

Implementatie tijdens de groei

Het feit dat Bomech tijdens het implementatietraject steeds harder begon te groeien, was volgens Van Es eigenlijk een voordeel. ‘Doordat we enorm groeiden tijdens de implementatiefase, duurde deze fase misschien wel iets langer. Toch denk ik dat het een voordeel is geweest dat we tijdens het begin van die groei zijn begonnen met automatiseren. We hebben Ridder iQ daardoor in de basis goed op kunnen zetten door iets kleiner te beginnen. Naar gelang de groei toenam zijn we het systeem steeds wat verder uit gaan breiden. Het werd meteen duidelijk dat Ridder iQ goed in staat is mee te groeien met je bedrijf. Het advies en de ervaring van de consultant van Ridder was hierin ook erg belangrijk.’

Het werd meteen duidelijk dat Ridder iQ goed in staat is mee te groeien met je bedrijf

Ruud van Es, Bomech B.V.

Je eigen systeem opbouwen

In een snelgroeiende organisatie is het belangrijk dat nieuwe medewerkers snel op hun plek zitten en zo snel mogelijk mee kunnen draaien in het proces. Zo ook bij Bomech. Van Es: ‘De gebruiksvriendelijkheid van het pakket is erg hoog. De werking van Ridder iQ lijkt veel op de standaard Microsoftpakketten waar de meeste mensen de werking wel van kennen. Daarnaast is het een groot voordeel dat je je eigen lay-out kan samenstellen. Je bent hierdoor eigenlijk in staat je eigen systeem op te bouwen. Dat werkt super.’

Efficiënt en foutloos werken

Ridder iQ heeft het werk voor de Bomech-medewerkers uiteindelijk een stuk aangenamer en efficiënter gemaakt. ‘Vooral aan de verkoop- en inkoopkant besparen we enorm veel tijd. Bijvoorbeeld op het gebied van ons artikelenbeheer. Omdat we een enorm artikelbestand hebben, was het veel werk de artikelen per debiteur te specificeren. Nu zijn we in staat gemakkelijk en snel verschillende artikelen aan te maken per debiteur. Daarnaast kunnen we elk artikel ook nog eens een stukje informatie meegeven, waardoor de productie foutloos wordt aangestuurd. Doordat alle managementinformatie in één systeem staat, merk ik echt dat de afdelingen niet meer langs elkaar heen werken maar met elkaar. Dat stukje inzicht is van cruciaal belang.’, aldus Van Es.

I: www.bomech.nl
E: info@bomech.nl
T: +31 546 442 111