U en uw organisatie hebben baat bij een soepele en efficiënte implementatie, zonder procesverstoring. Daarom wordt de implementatieperiode begeleid door een projectteam. Dit team implementeert volgens een speciaal ontwikkelde implementatiemethodiek, zodat Ridder iQ en Ridder iQ Slim snel en vakkundig geïmplementeerd kunnen worden. Het projectteam vanuit Ridder fungeert tijdens het proces als aanspreekpunt en zorgt voor een gedegen oplevering naar support.

Het Ridder Implementatie Document

Bij een implementatietraject, bij u op locatie, hanteren onze Business Consultants een specifieke implementatiemethode. Een Business Consultant fungeert tijdens de implementatie als vast aanspreekpunt en begeleidt u ook na live-gang. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project stellen we een projectmanager aan. In het Ridder Implementatie Document (RID) beschrijven we de projectscope, de fasering en de planning. Dit RID fungeert als basis van het project. Afhankelijk van het project analyseren en documenteren we ook de (gewenste) bedrijfsprocessen in een blauwdrukfase en projecteren deze op Ridder iQ. U weet dus vooraf precies hoe we uw bedrijf automatiseren met Ridder iQ.

Na de installatie

Na installatie heeft u al een testadministratie beschikbaar. Hierin past u het geleerde direct toe. Onze business consultant neemt alle processen en modules door met de projectgroep en leidt de eindgebruikers op om te werken met Ridder iQ. Onze technisch consultants zorgen voor integraties en klantspecifieke toepassingen, onze financieel consultant begeleidt u bij de financiële aansluiting. De business consultant helpt met het analyseren van gegevens. Nadat een succesvol verloop van de acceptatietest, begeleidt de hij de live-gang. Ook is hij beschikbaar voor nazorg.